Vikhög 190114

När stormen Alfrida kom till Skåne 190101