Jag och min familj har båt och älskar att vara ute på havet. 

 

Vi har vänner som är väldigt engagerade i SSRS och vi vet hur mycket tid och jobb Sjöräddningssällskapet lägger ner på att vara så förberedda som möjligt, när eller om olyckan skulle vara framme. 


Jag fick förfrågan om att fotografera Sjöräddningssällskapet och övriga aktörer inom Räddningstjänsten under en informations och övningsdag. Ett bra sätt att bidra till att denna livsviktiga verksamhet!

 

SSRS är en ideell förening som räddar liv till sjöss

Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. SSRS är med i 80 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Läs mer om Sjöräddningssällskapet